TOP 5 knih, když začínám s osobním rozvojem!

Jakou knížku si mám koupit pro začátek? Která kniha je ta „zázračná“ a nejvíce mě obohatí? To jsou nejčastější otázky ohledně četby pro „začátečníka“, který se chce vzdělávat cestou osobního rozvoje. Dnes a denně stále dokola ty stejné otázky. Dnešní článek představí úvodní kapitolu do světa osobního rozvoje prostřednictvím četby. Představíme si TOP 5 knížek, které Vám otevřou pomyslnou bránu na Vaší nové cestě.

Co je to osobní rozvoj?

Nejprve si pojďme stručně říci, co si mám pod tímto pojmem představit.

„Osobní rozvoj je nikdy nekončící proces (samo) vzdělávání se ve všech aspektech života přenášený praxí do našeho života.“ Jakub Pánek

Vzděláváme se celý život. Když chceme posunout v naší kariéře, zlepšit si své zdraví, zkvalitnit vztahy, otevřít se spiritualitě (neplést si s náboženstvím!), zvýšit si své „štěstí“, přitáhnout si do života více peněz, lásky, přátel, atd. K tomu nám může pomoci cesta osobního rozvoje. Pro každého to může značit lehce jiná témata či priority. Člověk věnující se zdravému životnímu stylu se bude s největší pravděpodobností zajímat více o rozvoj zdravé stravy, a to například, jak působí na lidský organismus jednotlivé potraviny. Obchodník v terénu bude více zaměřený na psychologii osobnosti a na umění „přesvědčit“ druhého ke koupi produktu/služby, které nabízí.

Tak či tak je spojují určité základní myšlenky, které by měl znát každý bez ohledu na své zaměření. Tyto myšlenky jsou obsaženy v níže napsaných knížkách, které si postupně představíme a popíšeme si jejich nejdůležitější části.

Jak jsem vybral právě těchto 5 knih?

Předně je třeba si říci, že každý máme svou vlastní cestu, po které kráčíme. Je dost možné, že Vám některé knížky nemusí sednout, ale to nutně neznamená, že jsou špatné. Jen Váš čas pro ně ještě neuzrál a proto, pokud by Vám jen jedna z těchto knih pomohla na Vaši cestě, bude to pro mě velký úspěch.

Osobně se věnuji sebevzdělávání více než 10 let a přečetl jsem stovky knížek na různá témata. A to od zdravého životního stylu, po tvrdé duchovní knížky… Do různých seminářů, přednášek, kurzů a samozřejmě i knih, jsem investoval statisícové částky. Z každé knihy, kterou jsem kdy přečetl, mám ve svém deníčku tzv. výcuc toho nejdůležitějšího, abych se mohl stále vracet k nově nabitým informacím a převáděl je do praxe. Proto si troufám tvrdit, že díky mým zkušenostem jsem, dle svého vlastního uvážení, vybral prvních 5 TOP knížek pro úplného začátečníka. V příštím článku doplním dalších 5 pro druhý level, které považuji taktéž za důležité přečíst.

A teď už pojďme na to! První kniha na Vás čeká…

1) Bohatý táta, chudý táta – Robert Kiyosaki

Tato knížka zde rozhodně nemohla chybět. Osobně jsem ji četl až jako pokročilý, přesto ji vřele doporučuji, pokud jste na začátku Vaší cesty. Jako úplně první kniha je více než vhodná.

Autor knihy je Robert Kiyosaki, který je znám taktéž jako učitel milionářů, protože učí lidi, jak se jimi stát. Je autorem nespočtu knih se zaměřením na byznys a peníze. Zároveň i autorem nejprodávanější a nejznámější knížky o penězích na světě – „Bohatý táta, chudý táta“. Učí lidi finanční gramotnosti.

Kniha pojednává o pohledu na peníze očima „chudých“ a „bohatých“ lidí, a jejich hlavní rozdíly v uvažování. Klade důraz na finanční gramotnost a ukazuje cestu, jak lze dojít k finanční svobodě. Vše je popsáno na příběhu syna a jeho dvou otců (bohatého a chudého táty). Např. chudý táta řekl: „Láska k penězům je kořenem všeho zla.“ bohatý táta řekl: „Nedostatek peněz je kořenem všeho zla.“

Nejdůležitější myšlenky knihy!

Bohatí lidé nepracují pro peníze! – Bohatí peníze vytvářejí!

Chudý táta chtěl, abych se učil a získal dobré místo ve firmě (tedy, aby si pracoval pro peníze – to tě učí ve škole).

Bohatý táta chtěl, abych se naučil, jak fungují peníze, aby mohly pro mě pracovat (to tě škola opravdu nenaučí).

Bohatství se měří tím, kolik peněz vydělávají Vaše peníze!

Rozdíl mezi aktivem a pasivem!

Pasivum je něco, co z Vaší kapsy peníze vytahuje. Jedná se například o koupě nejnovějšího „play stationu“.

Naopak aktivum je, co vkládá peníze do Vaší kapsy. Tedy aktiva = vytvářejí další pasivní příjem = peníze vyděláváte bez Vaší aktivní účasti = ulehčují Vám život, dávají Vám časovou a finanční svobodu! Jedná se o nejlepší způsob, jak zbohatnout!

Bohatí kupují AKTIVA, chudí mají pouze výdaje. Střední vrstva kupuje pasiva a považuje je za aktiva. Chcete-li být tedy chudí = kupujte pasiva, ale pokud chcete být opravdu bohatí = kupujte AKTIVA!

Důležitost finanční gramotnosti!

Což úzce souvisí s výše napsaným. Jednotlivá aktiva a příklady jsou popsány v knížce, včetně podrobnějších informací o finanční gramotnosti.

2) Myšlením k bohatství – Napoleon Hill

Myšlením k bohatství je jedna z mých vůbec nejoblíbenějších knih a osobně jsem ji četl již několikrát. Má velké množství tzv. „aha momentů“, díky kterým zcela změníte názor na určité situace ve Vašem životě. Knížka je velmi obsáhlá, a tak je lepší si její čtení rozkouskovat a dávkovat, abyste vše vstřebali. Popisuje jednoduché techniky úspěšných lidí a dozvíte se nejenom co dělat, ale i jak to dělat.

Napoleon Hill vyzpovídal nejúspěšnější lidi jeho doby jako byli například: Thomas Edison, Josif Stalin, Alexander Graham Bell, atd. Vzniklo tak veleúspěšné dílo, které je i v dnešních časech velmi vyhledávanou knihou na poli osobního rozvoje. Dalo by se říci, že je jednou z těch nejprodávanějších.

Nejdůležitější myšlenky knihy!

Celá kniha by se dala stručně popsat citátem, který celou knihu provází a na něj se doslova nalepují jednotlivé kapitoly, které blíže popisují, jak toho lze dosáhnout.

„Cokoliv si lidská mysl dokáže PŘEDSTAVIT a čemu dokáže UVĚŘIT, toho lze DOSÁHNOUT.“

Neboli: „Úspěchu dosáhne jen ten, kdo v úspěch věří.“

Je potřeba si uvědomit, že NAŠE MYŠLENKY mají velkou moc a spolu s naší TOUHOU, VÍROU, AUTOSUGESCÍ, OBRAZOTVORONOSTÍ, PLÁNOVÁNÍM, ROZHODNOSTÍ a VYTRVALOSTÍ můžeme dosáhnout, cokoli si budeme přát. Právě tyto body jsou v knížce velmi důkladně popsány, a to včetně praktických příkladů, kde tyto kroky uvádíme do svého života.

Dále je zde popsáno 6 základních druhů strachu a jak jim čelit (strach z bídy, kritiky, strach o zdraví, strach ze ztráty lásky, ze stáří a smrti).

„Strach není ničím jiným než stavem mysli a stav mysli lze ovládnout a kontrolovat.“

Napoleon říkával: „Snít o bohatství může každý a také si o něm většina lidí nechává zdát, ale jen málokteří vědí, že pouze jasný plán a velká touha po bohatství jsou jedinými spolehlivými prostředky k jeho získání.“

3) Jak si správně přát – Pierre Franckh

Jak si správně přát by měla být jedním z prvních knížek každého, kdo se opravdu zajímá o osobní rozvoj a o to, jak si do života přitáhnout to, po čem touží. Pierre Franckh popisuje pomocí sedmi pravidel, jak dosáhnout svých přání. Každé pravidlo je vysvětleno a popsáno na praktických příkladech, srozumitelně a jasně, krok po kroku, co je třeba udělat.

Osobně jsem tuto knížku četl nespočetněkrát a vždy mě o něco obohatí. Vyplatí se začínat tak, jak autor popisuje na tzv. „malých přáních“ a potvrdit si pro svůj mozek, že je to opravdu možné…

Nejdůležitější myšlenky knihy!

Universum (vesmír) nezná slovo – NE, ŽÁDNÝ (negaci) = vymaže předponu/negaci a vyřídí objednávku jako bychom si přáli pravý opak = nechci být nemocný – vesmír zareaguje jako – chci být nemocný = vyšle vám nemoc a vy budete vysílat energii nemoci a nikoliv toho, že chcete být zdravý. Pokud se tedy chci vyléčit z nemoci = správná formulace je v přítomném čase a zní: Jsem zdravý a plný energie.

Energie nezná rozdíl mezi dobrem a zlem = nezná morálku, nehodnotí = následuje to, čemu věnujeme pozornost! Věnuješ pozornost chudobě? Strachu? Tak to si také do života přitáhneš…

Stanete se tím, co si o sobě myslíte.

Kdo nevěří v úspěch, úspěch mít nikdy nemůže.

Věřím tomu, co vidím? Chyba a lež! = Oko dokáže vnímat jen 8% spektra světla = 92% je našemu zraku uzavřeno! A ty existují! – Každou vteřinu nevědomě přijmeme, a do svého mozku vložíme, 11 000 vjemů, aniž bychom o tom něco věděli. Vědomě vnímáme jen cca 9 vjemů/vteřinu = z 8% vnímáme jen 1/1000 a tou nazýváme skutečnost??? Realita je jiná s tou, která nás obklopuje!

4) Kouzlo – Rhonda Byrne

Tato knížka ve mně zanechala velmi silný dojem a proto patří do mé top pětky. Je více duchovní a ezoterická, ale přesto je napsaná velmi srozumitelně a zcela jednoduše popisuje jednotlivé kroky, které Vám mohou opravdu změnit pohled na Váš dosavadní život. Je napsaná jako cesta, která trvá 28 dní a v každém dnu si máte odškrtnout jednotlivé úkoly/lekce, které jsou vysvětleny a názorně popsány. Tedy uvedení rovnou do praxe každodenního života. Každý den se věnujete jednomu tématu, který za 28 dní dá dohromady úžasný celek.

Celá knížka je postavena na síle VDĚČNOSTI, kterou jsem si já osobně začal více uvědomovat právě až po přečtení této úžasné knížky. Osobně jsem si ji četl na dovolené u moře a doslova mě to nabíjelo každý den energií. Děkuji za ni!

Nejdůležitější myšlenky knihy!

Vděčnost je cestou k získání všeho, co chcete! = čím chcete být, co chcete dělat, nebo mít.

Slovo děkuji se musí stát Vaším druhým já = je to most mezi tím, kde jste nyní a životem, o jakém sníte.

Zákon přitažlivosti zní: Podobné věci se přitahují = čím vděčnější jste, tím více hojnosti k sobě přitáhnete = zákon vesmíru! Když jste vděční za to, co máte, ať je to sebemenší maličkost, bude Vám automaticky takových věcí okamžitě přibývat.

„Největším bohatstvím je zdraví.“ Vergilius

A přeci ho bereme jako samozřejmost. Začneme na něj myslet, až když o něj přijdeme! Např. když máme horečku/není nám dobře, chceme jediné = být zdraví!

Není Vaším úkolem pochopit zákon přitažlivosti. Nesnažíte se přeci ani chápat, jak je možné, že Vás gravitace udrží na zemi, když jdete, nebo ano? Prostě tomu věříte! = Stejně tak musíte věřit a vědět, že pocit vděku za to, co chcete, k Vám jako zázrakem to, co chcete, přitáhne, protože takový je zákon vesmíru.

Kdykoliv se kvůli penězům cítíte špatně, snižujete jejich množství ještě víc (pokud zažíváte pocity ohledně peněz jako: závist, zklamání, starost, nebo strach = nemůžete jich dostávat víc! Pochopte, že Vám peníze a bohatství mohou do života vstupovat nejrůznějšími cestami a v nejrůznějších podobách. Např. v podobě nečekaného šeku, zvýšení platu, vítězství v loterii, vrácení přeplatků, peněžní dar či, že někdo něco zaplatí za Vás, kupujete zboží ve slevě, dostanete dar. Otázka zní: Jste VDĚČNÍ za to?!?

5) Mnich, který prodal své ferrri – Robin S. Sharma

Poslední knížkou je světový bestseller, který je již více zaměřen na duchovní a psychologickou problematiku. Doporučuji jej přečíst až jako poslední knihu z výše uvedených, aby Vám vše zapadlo. Kniha je zaměřena na duchovní bytí a naleznutí vnitřního klidu a zodpovězení nejrůznějších otázek a témat souvisejících s naším životem. Má nám odkrýt náš skrytý potenciál vědomí, těla i ducha. Oprostit se od materiálních věcí směrem k sebepoznání a k naleznutí smysluplného a vyrovnaného života.

Kniha má jednotlivé kapitoly/příběhy, kde se postupně popisuje a na praktických příkladech vysvětluje, jak přenastavit svůj dosavadní život. Tedy přenést vše do praxe jako každodenní rituál a součást našeho běžného života. Jedná se o tzv. 7 principů/symbolů.

Knížka je doslova nabitá informacemi, je zde mnoho mouder, citátů, rituálů, rad a jak já s oblibou říkám tzv. „aha momentů“. Níže je pouze hrstka zajímavých informací.

Nejdůležitější myšlenky knihy!

Jak se zbavit negativních myšlenek, které z nás vysávají život? Kdykoliv se ti do zorného pole myšlení dostane negativní myšlenka, hned ji vytlač myšlenkou povzbuzující/pozitivní.

Pokud neznáš směr, jak poznáš, že jsi u cíle? (důležitost stanovení cílů)

Pravidlo 21 = aby se z činnosti stal zvyk, je nutné tuto činnost provádět po dobu min. 21 po sobě jdoucích dní (špatný návyk nelze smazat, ale lze jej nahradit jinými, lepšími).

Pravidelně čti alespoň 30 minut denně! (Jen to, co posílí a zlepší kvalitu tvého života!)

Štěstí je cesta, nikoli cíl!

Pamatuj! Život ti nedá vždy to, o co si řekneš, ale dá ti vždy to, co potřebuješ!

Nesmíš se spokojit s průměrným životem!

Nic samo o sobě není příjemné či nepříjemné, ať už se jedná o procházku po pláži nebo vystupování na veřejnosti. Dobrou či špatnou zkušenost z toho dělá jen tvůj vlastní přístup. Můžeš naučit dítě, aby vidělo nádherný slunečný den jako depresivní… Aby ve štěněti vidělo nebezpečnou šelmu… Vždy je to o úhlu pohledu.

Nenechej druhé, aby tě o tvůj čas okrádali! Nauč se říkat NE! Pokud získáš odvahu říkat NE malým věcem, naučíš se říkat zároveň ANO těm VELKÝM!

Osvícení života: Když přijde na lámání chleba, nebude záležet na tom, čeho si dosáhl, ani na tom, kolik vlastníš domů a kolik aut máš v garáži. – Kvalita tvého života bude posuzována podle toho, JAK JE TVŮJ ŽIVOT PŘÍNOSNÝ!

Závěrečná slova

Přátelé, toto byl úvodní článek a prvních 5 knížek osobního rozvoje, které by měl, dle mého uvážení, přečíst každý, kdo se začíná zajímat o osobní rozvoj. Určitě mám v plánu vydat minimálně druhý díl a tedy dalších 5 knížek. Každý článek zabere mnoho dní příprav a věnuji mu několik hodin denně, a to bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Píšu jej pro lidi, aby se posunuli na své cestě. Proto budu moc rád za sdílení a šíření článku v případě, že se Vám líbil a v něčem Vás obohatil.

Také budu rád, když mi sami napíšete, ať už pod článek (na email, SZ na FB, atd.), jaké jsou Vaše oblíbené knihy osobního rozvoje a jaké Vám přinesly nejvíce „aha momentů“. I já se neustále vzdělávám a třeba i mně něco uniklo a posune mě to dále (nebo jej přidám do dalších článků). Držím všem palce na Vaší cestě, děkuji.

Jakub Pánek
Autor projektu „Peníze bez práce“. Peníze dělají další peníze, vydělávat se dá i jinak než prací. Ukazuje lidem cestu tzv. „pasivního přijmu jinak“. Vstříc finanční a časově svobodě.