Závěrečné srovnání tradičních finančních produktů vs. jejich konkurenta. Kdo je vítězem? Část II.

Dnešní článek se zabývá rizikovějšími, avšak stále ještě konzervativnějšími, tradičními finančními produkty. Tím jsou dluhopisy a podílové fondy. Jak na tom jsou tyto dva produkty z hlediska konzervativního zhodnocení? Představíme si však i netradiční produkt, který by pro mnohé mohl být vhodnější a mnohem výhodnější variantou. Bude zde zveřejněno i kompletní srovnání zhodnocení všech produktů. Kdo bude nakonec vítězem?

Pro lepší návaznost doporučuji přečíst i předchozí článek. Zmiňuji v něm „skrytého zabijáka“ inflaci a tradiční garantované finanční produkty: ZDE KLIKNI!

Pojďme se vrhnout na druhou část finančního světa, a tím jsou rizikovější finanční produkty: dluhopisy a podílové fondy (akcie apod. jsou již tak rizikové, že je v tomto článku nebudu vůbec zmiňovat).

4) Podílový fond

Fondy, za Vámi vložené peníze, vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota je určována pomocí aktuálního kurzu. Existuje nepřeberné množství a druhů podílových fondů. Fond obvykle investuje do několika desítek titulů, a tak dokáže efektivně rozkládat investiční riziko. Prostor pro větší rozbor zde není.

+ Výhodou je vysoká likvidita, kdy je možné velice rychle odprodat své podíly a být vyplacen (mnohdy i do druhého dne), a to zcela bez sankce. Výnos se po určité době nedaní, to je další velké plus.

– Nevýhodou jsou opět vstupní poplatky a poplatky za správu. Většinou se pohybují do 1% ročně. Další nevýhodou je, že investice není pojištěna! A především dopředu nevíte, jaké bude roční zhodnocení. Také se může stát, že bude dokonce záporné!

Na této stránce si lze najít a spočítat, kolik vydělaly/prodělaly jednotlivé fondy.

http://www.finparada.cz/Investice-Prehled-Podilovych-Fondu.aspx

Zadal jsem střední riziko fondu viz. přiložený obrázek. I když to vypadá na hezké zhodnocení za poslední rok (až 11%), musíme se podívat i na spodní příčky (-48%). Pokud zadáme více konzervativní zhodnocení (o to nám jde především, viz poslední obrázek), tak se dostaneme na úplně jiná čísla, zhruba +2%.

Zdroj: http://www.finparada.cz/Investice-Prehled-Podilovych-Fondu.aspx

Pokud se budeme držet méně konzervativní cesty, i tak se na více než 5% nedostaneme. Po odečtení inflace jsme na 2,5% výnosu za rok.

Při vložení částky 100 000 Kč na podílové fondy, bude zůstatek po roce 102 500 Kč!!! Tedy v PLUSU!!!

5) Dluhopisy

Poslední z finančního sektoru máme dluhopisy. Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli. Je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům. Opět existuje obrovské množství druhů dluhopisů.

+ Velké plus je, že víte dopředu, kolik by Vám měl jaký dluhopis vydělat a za jakou dobu – tedy, jaký je výnos daného dluhopisu v čase. Jsou bez vstupních poplatků. A většinou likvidní (musí Vám je emitent chtít/umožnit odkoupit).

Nejvážnější riziko je, když emitent nedostojí svým závazkům z obligace a nesplatí kupón nebo jistinu – nevrátí/nevyplatí Vám peníze. Nevýhodou je také délka sjednání dluhopisů. Střednědobé dluhopisy – s dobou splatnosti od jednoho roku do deseti let, dlouhodobé dluhopisy – doba splatnosti dluhopisu nad deset let.

Z pohledu investora jsou konzervativnější variantou dluhopisy státní či korporátní, které jsou sice rizikovější, ale mají většinou vyšší výnos. Stále jsou to relativně bezpečné investice. Drtivá většina státních dluhopisů nese úrok v rozmezí 0 % až 1,5 %.

Jan Vedral (Hlavní manažer investic ve společnosti Conseq a český investiční guru) 

se pro investiční web vyjádřil následovně: „ Český státní dluhopis s nejdelší splatností (v roce 2036) nese kolem 1,20 % ročně, takže, než abych si koupil něco takového a věřil, že budou úrokové sazby navždy nízké, budu raději chvíli „sedět“ v hotovosti a vystavím se ve větší míře kreditnímu riziku“.

I když jsem se již setkal i s 15%, nemá cenu se o takto vysokých procentech dále bavit, protože obnáší už příliš vysoké riziko.

Zdroj: https://klient.ceskedluhopisy.cz

Pokud bychom zvolili cestu korporátních dluhopisů, zde se výnos pohybuje i mezi 5-10%. Budu velkorysý a příklad spočítám na 10% výnosu. Po odečtení inflace jsme tedy na 7,5% výnosu ročně.

Při vložení částky 100 000 Kč na korporátní dluhopisy, bude zůstatek po roce 107 500 Kč!!! Tedy v PLUSU!!!

Porovnání finančních produktů

Představili jsme si nejznámější finanční produkty na trhu. U všech jsem počítal téměř nejvyšší možné zhodnocení – toho, díky velice přísným podmínkám, dosáhne jen málokdo. U podílových fondů a dluhopisů může být výnos daleko vyšší, ale také mínusový – pokud bychom se bavili o rizikovějším portfoliu, ale to nebylo předmětem tohoto článku. U většiny produktů si ještě odečtěte z výnosů 15% za daň, tudíž výsledný zisk bude daleko nižší.

Konzervativní produkty – garantované a údajně pojištěné.

= běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad a stavební spoření

Rizikovější produkty (ale stále konzervativní)– nepojištěné, nechráněné.

= podílové fondy a dluhopisy

Zde je shrnutí zůstatku po roce při vložení 100 000 Kč:

Běžný účet: zůstatek po roce 97 600 Kč!!! Tedy ve ZTRÁTĚ!!!

Spořící účet: zůstatek po roce 98 600 Kč!!! Tedy ve ZTRÁTĚ!!!

Termínovaný vklad: zůstatek po roce 98 900 Kč!!! Tedy ve ZTRÁTĚ!!!

Stavební spoření: zůstatek po roce 103 500 Kč!!! Tedy v PLUSU!!!

Podílový fond: zůstatek po roce 107 500 Kč!!! Tedy v PLUSU!!!

Dluhopisy: zůstatek po roce 107 500 Kč!!! Tedy v PLUSU!!!

Otázka zní:

Je jakákoliv výše zmíněná varianta zajímavá pro člověka, který chce tzv. garantovaně zhodnotit své peníze?

Má odpověď je jednoznačné NE!

Ale jakou cestou se tedy vydat?

Opustit svět klasických finančních produktů a hledat jiné příležitosti.

Nejen já osobně, ale dnes již velmi početná skupina dalších lidí, neustále hledáme a monitorujeme zajímavé příležitosti na zhodnocení svých peněz. Pilně tento svět studuji již několik let, prošel jsem a vyzkoušel téměř vše. Ovšem, ve většině případů se jednalo o velmi rizikové investice, které mohli akceptovat jen ti nejodvážnější. I v současné době mám ve svém portfoliu pro někoho rizikovější – alternativní investice – moderní technologie. Avšak, ty veřejně raději nepropaguji. Jejich čas pro širokou veřejnost teprve přijde. Další je finančně velmi zajímavé intradenní obchodování, kde jsou zisky v desítkách procent ročně. (Více se lze dozvědět na webu www.penizebezprace.com ).

Vraťme se ale k tématu. Kde najít zajímavý fixní úrok? A především za zajímavých finančních podmínek – tedy nadstandardnímu úroku?

Jak jsem již zmiňoval výše, je třeba být otevřený novým příležitostem. Neustále chtít hledat nové informace, které si následně sesumírovat, zda jsou pro mou osobu výhodné a akceptovatelné.

Takto to řadu let dělám já a po delší době jsem konečně narazil na společnost, která mé přísné podmínky a kritéria splňuje. Podotýkám, že mám na mysli nadprůměrný pevný úrok.

 • Předně se musí jednat o Českou společnost
 • Reálný produkt/služba
 • Smlouva – se všemi náležitostmi
 • Fixní úrok 20% p.a
 • Možnost navštívit společnost, vedení, vidět produkt
 • Nejlépe společnost s doloženou historií
 • Spokojení zákazníci (čím více, tím lépe)
 • Vysoký obrat společnosti je bonusem
 • Přesně daná procenta, doba kontraktu, podmínky
 • Vše oficiální cestou = bankovní účet
 • Vyplácení profitu ideálně měsíčně/kvartálně

Nebylo cílem se zde rozepisovat a představovat tuto společnost. Koho níže napsané čísla zaujmou, nechť navštíví tyto stránky, kde je celý produkt detailněji popsán. Nebo se mi může ozvat o radu či informaci pomocí kontaktu na webových stránkách:

Fixovaný produkt

Společnost nabízí fixní 20% roční úrok!

A to s možností měsíčního vyplácení na Váš bankovní účet, konkrétně 1,66%.

Kontrakt je podepsán na 2 roky, poté je zde možnost jej prodloužit nebo si nechat vrátit celou výši vkladu!

Např. ze 100 000 Kč klient získá po 2 letech 140 000 Kč!!!

Tedy 40% profit + 100% návrat vkladu.

Závěrečné shrnutí

Na tomto světe je krásné to, že kdo hledá, ten najde. Může to někdy trvat o něco déle, než bychom chtěli, ale nakonec se nám cesta ukáže. Právě tak, jako se otevřela a ukázala mně. Za to jsem velmi vděčný, avšak, má cesta byla plná útrap a bolesti (finanční), kterou Vy už zažít nemusíte.

Přesto jsem stále otevřený všemu novému i příležitostem. Proto, pokud by kdokoliv z Vás měl zajímavou, nejlépe garantovanou, příležitost, nechť se mi ozve. Rád přidám do svého portfolia další produkt, který bude mít smysl nejen pro mě, ale i pro další komunitu lidí.

Závěrem srovnání tří produktů. Dva „nejvýhodnější“ tradiční finanční produkty, přičemž jeden je čistě konzervativní a garantovaný a jeden rizikovější bez garance vs. Fixovaný produkt, který je mimo tuto sféru, avšak s fixním úrokem.

Příklad počítán s počátečním vkladem 100 000 Kč.

Stavební spoření: zisk po roce 3 500 Kč.

Dluhopisy: zisk po roce 7 500 Kč.

Fixovaný produkt: zisk po roce 20 000 Kč!!!

Obrázek, nechť si udělá každý sám.

Zdroje a zajímavé odkazy:

https://www.penize.cz/17698-jak-funguji-podilove-fondy

https://klient.ceskedluhopisy.cz

https://penizebezprace.com/

Jakub Pánek
Autor projektu „Peníze bez práce“. Peníze dělají další peníze, vydělávat se dá i jinak než prací. Ukazuje lidem cestu tzv. „pasivního přijmu jinak“. Vstříc finanční a časově svobodě.